otázky a odpovědiJak mohu doložit odbornou způsobilost?

U většiny živnostenských oprávnění se odborná způsobilost dokládá jedním z následujících bodů nebo kombinací bodů:

  • vzděláním(výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, rekvalifikace atp)
  • praxí v oboru(1, 3, 5 nebo 6 let)

Veškeré dokumenty prokazující odbornou způsobilost je nutné dodat dodáváte v originálu nebo v ověřené kopii!© 2024 zalozenizivnosti.cz | nejsme plátci DPH